• Інформація щодо особливостей організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання

  Інформація щодо особливостей організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання
  З 02.11.2020 року освітній процес у Миколаївській гімназії № 41 буде здійснюватися засобами дистанційного навчання до поліпшення епідеміологічної ситуації.
  Рішенням педагогічної ради від 28.08.2020, протокол № 1, було ухвалено використання всіма учасниками освітнього процесу google-додатку Google class та створення корпоративної пошти для кожного учасника освітнього процесу. Окрім того, учителі мають право використовувати інші інструменти для організації дистанційного навчання: Google Meet, Zoom, Test Pad, Class Time, мобільні додатки тощо.
  Дистанційне навчання здійснюється в синхронному та асинхронному режимах. Педагогічні працівники самостійно визначають режим (синхронний чи асинхронний) проведення окремих навчальних занять. При цьому не менше 30% навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу освіти, організовується в синхронному режимі (решта навчального часу організовується в асинхронному режимі). Синхронний режим передбачає спілкування вчителя з учнями за допомогою засобів аудіо- та відеоконференцій.
  Усі навчальні заняття проводяться відповідно до розкладу дзвінків.
  Оцінювання результатів навчання учнів проводиться за видами оцінювання, визначеними спеціальними законами й відповідно до критеріїв, визначених МОН України.
  Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання здійснюється в межах робочого часу педагогічних працівників, який визначається відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».
  Відповідно до п. 13 розділу І Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти батьки сприяють виконанню дитиною освітньої програми, навчальних програм і досягненню передбачених ними результатів навчання, дбають про фізичне та психічне здоров’я дітей, формують у них навички здорового способу життя, а також сприяють дотриманню учнями академічної доброчесності в освітньому процесі.
  У разі, якщо під час дистанційного навчання батьки не виконують свої обов’язки щодо забезпечення здобуття дитиною освіти, зокрема не забезпечують участь дитини в освітньому процесі протягом 10 робочих днів з невідомих причин, заклад освіти інформує про це відповідну службу у справах дітей.

  Адміністрація гімназії

 • Вітаємо!

  Вітаємо переможниць міського етапу
  Обласного конкурсу малюнків
  «Як я захищатиму Батьківщину»! 

  Шимченко Вікторія (10-А) – І місце в номінації «Графіка»
  Тебякіна Анастасія (9-А) – ІІ місце в номінації «Живопис»