Форми навчання

Які є форми навчання?
Батьки школярів можуть скористатися всіма формами індивідуальної форми навчання – сімейною (домашньою) освітою, екстернатом або педагогічним патронажем. Вони передбачають гнучкіший спосіб навчання та дозволяють створити індивідуальну освітню траєкторію під потреби кожної окремої дитини…
Хто може отримувати домашню освіту?

Навчатися за домашньою (сімейною) формою можуть учні, чиї батьки бажають і готові самостійно організовувати освітній процес в домашніх умовах. Батьки мають написати заяву керівнику закладу освіти щодо навчання дитини за сімейною формою.
Важливо, щоб дитина не відставала від однолітків, а її знання відповідали рівню Держстандарту. Для цього учні проходитимуть оцінювання 2 рази на рік, зокрема, складатимуть підсумковий контроль. У випадку поганих результатів педагогічна рада може:
• рекомендувати батькам перевести дитину на інституційну форму ( для учнів 1-4 класів);
• своїм рішенням перевести учня на інституційну форму ( для учнів 5-11 класів).

Хто може скористатися екстернатною формою навчання?

Для зарахування на екстернат учень має подати заяву та документ, що підтверджує підставу для переведення. Серед поважних причин – неможливість відвідувати заняття у школі чи скласти річне оцінювання. Екстернат, зокрема, орієнтований на учнів, які опанували або можуть опанувати один чи декілька предметів, класів чи навіть рівнів освіти швидше своїх однолітків.

Для кого передбачений педагогічний патронаж?

Така форма передбачена для учнів, які за станом здоров’я не можуть відвідувати школу щодня, перебувають на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров’я або потребують навчання біля лікарняного ліжка.
Педагогічний патронаж передбачає індивідуальний супровід вчителя для конкретного учня. Водночас велика увага приділяється самостійному опрацюванню матеріалу дитиною. За такого навчання важливим є партнерство між учнем, вчителем та батьками, адже вони мають спільно визначити інтенсивність та результативність навчання.