• «Я і світ: толерантне спілкування» 7 -Б

    Кожна людина  взаємодіє із соціумом. На жаль, дух нетерпимості, ворожості до іншої культури, способу життя, інакших вірувань, переконань, звичок завжди існував та існує надалі. Життя в полікультурному соціумі — проблема кожної особистості. Основою такого існування є толерантність як універсальний принцип людської життєдіяльності. Під час практичного заняття «Я і світ: толерантне спілкування» учні 7 -Б класу усвідомили значимість толерантності під час взаємодії з іншими, закріпили знання про компоненти толерантності, вчилися розуміти і поважати один одного, удосконалювали  вміння толерантного спілкування.